VOLUIT Oosterzele - Samen maken we Oosterzele

NIEUWS

VOLUIT Oosterzele stelt voor om kinderopvang onder te brengen in klooster Scheldewindeke.Sinds kort staat het Klooster van Scheldewindeke leeg. Het pand, dat eigendom is van de Orde van de zusters van de kloostergemeenschap St. Franciscus. De 3 laatste zusters verlieten eind maart hun jarenlange thuis in Scheldewindeke en trokken richting Opbrakel.


Het klooster ligt pal in het centrum van deelgemeente Scheldewindeke. Ligt vlak naast de vrije basisschool, op wandelafstand van de gemeenteschool én van het Marktplein met veel parkeergelegenheid. Het pand staat te koop voor sociale doeleinden. VOLUIT raadsleden Filip Michiels, Geert Van Grembergen en An Haesebeyt pleiten reeds lang om meer en betere infrastructuur voor kinderopvang te voorzien. De fractie pleitte 2 jaar geleden, ook na een succesvolle burgerbevraging, om meer te investeren in jeugd, sport en kinderopvang dan in een nieuw grootschalig administratief centrum. Door een samenwerking op poten te zetten met externe spelers, gelooft de VOLUIT-fractie dat dit snel gerealiseerd zou kunnen worden.

 

Fractieleider Filip Michiels: “Het klooster heeft de ideale ruimte en ligging om in te richten als een kinderopvanglocatie. We pleiten al meer dan 15 jaar om extra te investeren in kinderopvang. Zeker in infrastructuur. We zijn met onze fractie voorstander om dit samen met externe partners uit te rollen.”

 

Geert Van Grembergen en An Haesebeyt, raadsleden BCSD: “Met VOLUIT hopen we dat het bestuur dan ook de kansen bekijkt om vanuit haar regierol deze opportuniteit te onderzoeken. Het zou bovendien mooi aansluiten bij de 16-17 opvangplaatsen die binnenkort hopelijk in gebruik kunnen worden genomen in de achtergelegen site De Zilverlinde.”

 

Filip Michiels: “Nog voor ik politiek actief was bepleitte ik, als groepsleider van de scouts, om in de voormalige pastorie, die aan de overkant van de straat stond, een kinderopvanglocatie in te richten op de benedenverdieping. De jeugddienst zou in dat scenario de bovenverdieping kunnen gebruiken. En de tuin met aanpalend bos was ideaal om gedeeld te gebruiken met de scouts. De kans liet het bestuur verloren gaan. De pastorie werd afgebroken, er kwamen appartementen te staan. Hopelijk wordt deze opportuniteit nu wel aangegrepen. We willen dit plan mee helpen uitrollen, samen met experten uit het werkveld. Ten dienste van de Oosterzelenaar.”

Voor elke euro voor site VRV voorziet met VIJF euro voor nieuw AC!

Realisaties van CD&V en Pro9860 blijven uit. Men maakt veel plannen, maar de inwoners blijven wachten op realisaties.

De gemeenteraad besprak op12 december de wijziging van het meerjarenplan. Het is aan de inwoners en verenigingen of die keuze van CD&V en Pro9860 de juiste is.


Bij ons zou de focus VOLUIT anders liggen. Dat is dan ook de reden waarom we tegen deze meerjarenplanwijziging stemden.


LEES MEER.

Voluit-voorstel voor meer investeringen in sport en jeugd aanvaard


Voluit Oosterzele voorstel voor meer investeringen in sport en jeugd aanvaard

De kogel is door de kerk: via de pers vernamen we dat er een compromis is voor de aankoop van 6 hectaren van de VRV-site van de Vlaamse Overheid in Scheldewindeke. Naar de toekomst de ideale plek voor extra openbare open ruimte, lokalen voor kinderopvang of jeugdbewegingen en sportvelden.


VOLUIT Oosterzele heeft zich steeds constructief ingezet vanuit de oppositie om dit dossier te realiseren ipv 9 miljoen euro (excl btw) te investeren in een nieuw administratief centrum. We hopen dan ook dat dit laatste op de lange baan wordt geschoven zodat er geld vrijkomt voor meer prangende zaken voor alle Oosterzelenaren namelijk VOLUIT investeren in jeugd, sport en kinderopvang.


Dat het bestuur haar plannen nu in die zin bijstelt, kunnen we alleen maar toejuichen, stelt fractieleider Filip Michiels.


We houden jullie natuurlijk verder op de hoogte van de plannen van zodra we zicht hebben op het dossier.

Persbericht:

VOLUIT, nieuwe partij in Oosterzele“Samen mét en voor de inwoners maken we Oosterzele.”


Open Vld plus Oosterzele had dit weekend op haar succesvol eetfestijn groot nieuws aan te kondigen. Het team trekt samen met verruimers en onafhankelijken onder de naam ‘VOLUIT Oosterzele’ naar de kiezer.


Op iets meer dan een jaar voor de verkiezingen maken we volop werk van onze lijst. Dat lijkt misschien vroeg, maar we willen opnieuw met een sterke lijst naar de kiezer toe komen en daar moet je tijdig aan beginnen. De verschuiving van stemplicht naar stemrecht is een nieuw gegeven. We doen dan ook een warme oproep aan alle inwoners om hun stemrecht uit te oefenen en effectief te gaan stemmen. Alleen zo kan er de verandering komen waar zo vele inwoners voor pleiten. De massale steun op ons eetfestijn dit weekend steekt ons alvast een hart onder de riem.


Samen maken we Oosterzele


Een opmerkelijke verandering is de nieuwe naam: 'VOLUIT Oosterzele’. Die naamswijziging wordt meteen ook doorgevoerd op de volgende gemeenteraad.


Dino Glazemakers wordt voorzitter van de lokale partij: “Met deze beweging willen we het signaal geven dat er op onze lijst plaats is voor mensen met verschillende of uiteenlopende ideeën. We willen samenwerken met én voor de Oosterzelenaar. De nieuwe decreetgeving stimuleert deze samenwerking trouwens. Verschillende nieuwe krachten willen ons team komen versterken om dus VOLUIT de kaart van onze inwoners te trekken. Én om in alle transparantie én met respect voor de deontologie beleid te voeren voor én samen met onze inwoners.”


Onder de verruimers in het bestuur van de partij alvast 2 opvallende namen van christendemocratische signatuur waarvan Voluit nu al de namen lost.Cedric Blanpain uit Moortsele is voormalig voorzitter van CD&V Oosterzele, papa van 2, afgevaardigd bestuurder van een Vlaamse jeugdorganisatie, voorzitter en bestuurder in verschillende onderwijs- en socio-culturele instellingen: “Oosterzele heeft nood aan een nieuw verhaal met een duidelijke en breed gedragen visie. Zo maken we van onze gemeente een warmere plek voor al onze inwoners, verenigingen, wijken, vrijwilligers, ondernemers, ... Ik geloof in dit team van VOLUIT Oosterzele, dat inzet op samenwerking, positivisme en inhoudelijk sterk beleid voor Oosterzele en haar deelgemeenten.”


Matthieu Dierckx uit Balegem is voormalig fractieleider van CD&V in Gent. Matthieu staat gekend als een bruggenbouwer waarbij inhoud primeert. Hij is een groot voorstander van actieve burgerparticipatie.


Ook verschillende andere nieuwkomers, zullen de ploeg versterken. Daarover zal de partij later communiceren.


INHOUD VOOROP


Fractieleider Filip Michiels: “De voorbije jaren kregen we veel steun en waardering van de inwoners voor de standpunten die onze fractie inneemt in de gemeenteraad. Oosterzele heeft nood aan beleid dat zich in eerste instantie VOLUIT inzet voor haar inwoners.


We zetten ons in voor meer investeringen in sport én jeugd. We pleiten al lang voor betere en goed ondersteunde kinderopvang in onze gemeente. We gaan voluit voor meer verkeersveiligheid, betere fietsinfrastructuur en gezonde financiën. Dit verdienen onze inwoners.


Het is, net zoals extra ondersteuning voor alleenstaanden en senioren, noodzakelijker dan investeren in prestigeprojecten als een nieuw groots administratief centrum. Wij ijveren eerder voor investeringen in andere noodzakelijke projecten, die de voorbije jaren uitbleven. Er is weinig ten gronde veranderd in Oosterzele de voorbije 5 jaar. Dat moet anders.”


De krijtlijnen van het verkiezingsprogramma van VOLUIT zijn klaar. Daar trekken we binnenkort mee naar de inwoners, om ook hun inspraak te vragen. Want alleen Samen maken we Oosterzele. Geïnteresseerden die zich willen aansluiten, kunnen contact opnemen met de partij via voluitoosterzele@telenet.be

BEKIJK ONZE EERDERE VOORSTELLEN VOOR OOSTERZELE

SAMEN MAKEN WE OOSTERZELE