VOLUIT Oosterzele - Samen maken we Oosterzele

ONS PROGRAMMA

PROGRAMMA


VOLUIT vóór de Oosterzelenaar


Oosterzele heeft nood aan beleid dat zich in eerste instantie voluit inzet voor haar inwoners. We zetten ons in voor meer investeringen in sport én jeugd. We pleiten al lang voor betere en goed ondersteunde kinderopvang in onze gemeente.


We gaan voluit voor meer verkeersveiligheid, betere fietsinfrastructuur en gezonde financiën. Dit verdienen onze inwoners.


Het is, net zoals extra ondersteuning voor alleenstaanden en senioren, noodzakelijker dan investeren in  prestigeprojecten als een nieuw groots administratief centrum. Wij ijveren eerder om investeringen in andere noodzakelijke projecten, die de voorbije jaren helaas uitbleven. Er is weinig ten gronde veranderd in Oosterzele de voorbije 5 jaar. Dat moet anders.


Verschillende nieuwe krachten willen ons team komen versterken om dus voluit de kaart van onze inwoners te trekken. Om in alle transparantie én met respect voor de deontologie beleid te voeren voor én samen met onze inwoners.

INSPRAAK


VOLUIT mét de Oosterzelenaar


De krijtlijnen van ons verkiezingsprogramma zijn klaar. Daar trekken we binnenkort mee naar de inwoners, om ook hun inspraak te vragen.


.

SAMEN MAKEN WE OOSTERZELE